Investors

 • Kallelse till extra bolagsstämma 27 november 2019 / Notice to extra shareholders' meeting, 27th November 2019

  • Notice EGM Intergiro Nov 27, 2019
  • PoA EGM Intergiro Nov 27, 2019
  • Företrädesemission / New share issue with preferential rights 6 – 20 December 2019

   Extra bolagsstämma har den 27 november 2019 enhälligt beslutat att emittera högst 10 841 272 aktier med företrädesrätt för aktieägarna. Emissionen kommer vid full teckning att tillföra bolaget ca 25,2 mSEK före emissionskostnader. Teckningstid är 6 – 20 december 2019. / On November 27, 2019, the Extraordinary General Meeting unanimously resolved to issue a maximum of 10,841,272 shares with preferential rights for existing shareholders. The issue will, upon full subscription, contribute approximately SEK 25.2 m in equity before issue costs. The subscription period is 6 - 20 December 2019.

   Följ nedan länk till bolagets emissionsinstitut Eminova Fondkomission för tillgång till emissionserbjudandet i sammandrag, digital anmälan om teckning samt anmälan utan företräde. / Follow the below link to the company's issuing institution Eminova Fondkomission for access to the issue offer in summary, digital subscription notification and subscription notification without preferential rights.

   Länk till erbjudandet / link to the issue offer:

   https://eminova.se/uppdrag/intergiro-international-ab-publ/